Our Office

27B/C, E-Trade Plaza, 
24 Lee Chung Street,
Chai Wan, Hong Kong

View Map

Contact us

T 3422 8592
E info@myn-studio.com